Forholdsregler for bruk

1.Kun for ekstern bruk.

2. Gni en veldig liten mengde på innsiden av albueområdet for å teste for allergiske reaksjoner før bruk.

3. Unngå kontakt med øynene, hvis produktet kommer i øynene og det oppstår svie, skyll grundig med varmt vann.

4.Oppbevares utilgjengelig for barn.

5.Gravide kvinner må brukes under veiledning av lege.

6.Oppbevares under 30°C.